Silve Tone the Cross of Pope Francis Good Shepherd Crucifix 4 Inch Cruz de Papa