Silver Tone the Cross of Pope Francis Good Shepherd Crucifix 2 Inch Cruz de Papa